Špeciálne izolácie - rokmi overená najlepšia kvalitaVážený obchodný partner,

dovoľte, aby sme Vám predstavili firmu Špeciálne izolácie, a.s., Bratislava, ktorá vznikla v roku 1992. Špeciálne izolácie Bratislava, a.s., nadviazali na takmer 40-ročné skúsenosti získané v rámci podniku Termostav.

Po vzniku sa začal proces zásadných zmien, ktorými sa dosiahlo výrazné zvýšenie kvality, estetiky a operatívnosti vykonaných prác pri dodržaní platných technických noriem.

V súčasnosti má naša spoločnosť odborníkov hlavne v profesiách:

 • izolácie nových plochých striech, terás a strešných záhrad vrátane klampiarskych prác z poplastovaného plechu, medi, hliníku a pozinkovaného plechu,

 • rekonštrukcie a opravy plochých striech vrátane zateplenia,

 • izolácie proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti, spodných stavieb, bazénov, nádrží, vodojemov a miestností s vlhkým prostredím,

 • izolácie proti agresívnym látkam a ekoizolácie na báze PVC a HDPE,

Zároveň Vám ponúkame poradenstvo, konzultácie, expertízne posudky a vypracovanie skrátenej projektovej dokumentácie.

Pri konkrétnych zákazkách sa bude cena tvoriť nasledovne:

 1. A.)

  • montážne položky podľa cenníka s individuálnym ocenením,

  • materiálové náklady predstavujú nákupné ceny a obstarávacie náklady,

  • prirážky za sťažené podmienky,

  • zľavy pri osobnom kontakte.

 2. B.)

  • cena dohodou podľa zák. 513/91 Zb. odd. 59 paragraf 546.

K cene účtujeme daň z pridanej hodnoty v zmysle platných predpisov.

Ďakujeme Vám za záujem o naše služby a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Mgr. Filip Šinský výkonný riaditeľ