Špeciálne izolácie - rokmi overená najlepšia kvalitaIzolácie nových plochých striech, zelených stiech, terás a balkónov

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž strešných plášťov podľa projektovej dokumentácie alebo v alternatívnych riešeniach nami navrhovaných osvedčených skladbách rešpektujúcich daný typ a využívanie strechy, terasy či balkóna. Všetky návrhy rešpektujú STN EN.

Príslušné skladby striech môžu pozostávať z týchto častí:

 • hydroizolačné vrstvy na báze mäkčených PVC fólií, modifikovaných asfaltových pásov a stierkových izolácií výrobkami:

  • fólie mPVC: SIKAPALAN, FATRAFOL, FLAGON

  • modifikované asfaltové pásy typu SBS a APP: ISOFLAMM, VEDAG, POLYGUM, NOVAGLASS

  • stierkové izolácie: produkty od firiem SCHOMBURG, SIKA

 • tepelnoizolačné vrstvy z extrudovaných polystyrénov, expandovaných polystyrénov a z dosiek z minerálnych a sklenených vlákien:

  • extrudované polystyrény: ROOFMATE, STYRODUR, FLOORMATE

  • expandované polystyrény: EPS tuzemských i zahr. výrobcov

  • minerálne izolácie: NOBASIL, ROCKWOOL, ISOVER

 • separačné geotextílie, filtračné a drenážno-akumulačné vrstvy od renomovaných výrobcov

 • dodávka a montáž dlažieb a ostatných povrchových úprav (drevo, zeleň) podľa individuálnej dohody

 • oplechovanieklampiarske konštrukcie sú taktiež súčasťou dodávky a sú realizované na základe požiadavky alebo projektovej dokumentácie, upravené o systém prepojenia s izolačným súvrstvím, pričom oplechovanie sa prevádza z Cu, TiZn, Pz, Lakoplast Pz plechu a pofóliovaného plechu pre fóliové strechy