Špeciálne izolácie - rokmi overená najlepšia kvalitaIzolácie spodných stavieb proti vode, vlhkosti a radónu nádrží, vodojemov a bazénov

Hydroizolácie proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti uvedených objektov realizujeme osvedčenými izolačnými systémami:

  • hydroizolácie na báze mäkčených PVC fólií, modifikovaných asfaltových pásov a stierkových izolácií výrobkami:

    • fólie mPVC: SIKAPALAN, FATRAFOL, FLAGON

    • modifikované asfaltové pásy typu SBS a APP: ISOFLAMM, VEDAG, POLYGUM, NOVAGLASS

    • stierkové izolácie: produkty od firiem SCHOMBURG, SIKA

  • ochranné a separačné geotextílie renomovaných výrobcov

  • v prípade nutnosti zateplenia zvislých stien spodných stavieb zabezpečujeme tieto z extrudovaného polystyrénu podľa návrhu v projektovej dokumentácii alebo požiadavky investora