Špeciálne izolácie - rokmi overená najlepšia kvalitaEkoizolácie - izolácie proti agresívnym a škodlivým látkam

Izolácie proti látkam poškodzujúcich stavebné konštrukcie a látkam ohrozujúcich životné prostredie realizujeme izolačné membrány na báze mPVCHDPe fólií (s atestami pre dané chemické namáhanie).

Tieto sa aplikujú na základe projektového riešenia a chemického namáhania pre jednotlivé typy konštrukcií.