Špeciálne izolácie - rokmi overená najlepšia kvalitaRekonštrukcie a opravy plochých striech, zelených striech, terás a balkónov

Zabezpečujeme kompletné opravyrekonštrukcie striech na základe obhliadky, spracovania návrhu riešenia alebo podľa projektovej dokumentácie, ktorú si zabezpečil objednávateľ.

Návrhy opráv vychádzajú z dlhoročnej praxeosvedčených postupov. V prípade potreby zabezpečujeme aj dodatočné zateplenie strešných plášťov a terás. Súčasťou komplexnej opravy strešného plášťa sú aj klampiarske konštrukcie.

Používané materiály sú obdobné ako v prípade nových striech doplnené o sanačné systémy, t.j. materiály špeciálne určené pre opravy a rekonštrukcie strešných plášťov.